Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła PZW Głogówek

 

Powiadom znajomego:

Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła PZW Głogówek

 

Zarząd Koła PZW w Głogówku, niniejszym informuje, że podczas posiedzenia Zarządu Koła w dniu  23.03 2024r podjęto na podstawie § 54 pkt. 6 ppkt. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Uchwałę nr 5/2024r o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła w celu uzupełnienia składu organów statutowych Koła.

Walne Zgromadzenie Koła odbędzie się w Głogówku Centrum Kultury ul. Batorego 10  dniu 20.04.2024r. (sobota) o godz. 12.00,  drugi termin 12.30.

Porządek  Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały o zwiększeniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej do 5 osób.
 9. Podjęcie uchwały o zwiększeniu składu osobowego Sądu Koleżeńskiego do 5 osób.
 10. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu Koła.
 11. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia